หน้าหลัก Thaivestec KM การตรวจสอบหลังการติดตั้งปั้มน้ำ

 
การตรวจสอบหลังการติดตั้งปั้มน้ำ
THAIVESTEC KNOWLEDGE MANAGEMENT
 

  

 เนื้อหา
การตรวจสอบหลังการติดตั้งปั้มน้ำ

   หลังจากที่ได้ติดตั้งปั๊มน้ำทั่วไปและปั๊มน้ำดับเพลิง (Fire pump) เข้ากับต้นกำลังและระบบท่อดูดละท่อส่งแล้ว ก่อนที่จะเดินเครื่องให้ปั๊มน้ำทำงานเป็นครั้งแรกจำเป็นต้องมีการตรวจสอบให้เรียบร้อยเสียก่อน คือ

1. การหมุนของเพลา

ตรวจสอบโดยการใช้มือหมุนเพลาดูว่าสามารถหมุนได้ง่ายพอสมควรหรือไม่ถ้าฝืดมากหรือฝืดเป็นบางจุดก็แสดงให้เห็นว่าปั๊มน้ำและต้นกำลังยังไม่ได้ศูนย์ซึ่งกันและกันหรือมีการขันอัดกันรั่ว (Packing) แน่นเกินไป จำเป็นต้องแก้ไขให้ถูกต้อง

2. ทิศทางการหมุน

ในกรณีที่ต้นกำลังเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าอาจมีการหมุนผิดทางได้เนื่องจากการต่อขั้วไฟฟ้าไม่ถูกต้อง ตรวจสอบโดยเปิดและปิดสวิทช์ทันทีที่จะสังเกตทิศทางการหมุนได้

3. การหล่อลื่นของรองลื่น

ในกรณีที่วัสดุหล่อลื่นของรองลื่นเป็นน้ำมันก็จำเป็นต้องเติมน้ำมันที่มีคุณภาพตามที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดให้เต็มตามระดับที่กำหนดไว้ และรักษาให้อยู่ในระดับดังกล่าวเสมอ

4. การทำงานของอุปกรณ์ล่อน้ำ

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ล่อน้ำทำงานตามที่ออกแบบไว้หรือไม่ เป็นต้นว่า ถ้าล่อน้ำโดยใช้ปั๊มสุญญากาศ เมื่อเดินปั๊มสุญญากาศแล้วน้ำจะเข้ามาเต็มห้องสูบหรือไม่ถ้ามีการรั่วจนน้ำไม่สามารถเข้ามาบรรจุห้องสูบได้ก็จะต้องแก้ไข ถ้าเป็นการเติมน้ำเข้าไปในห้องสูบได้โดยใช้แหล่งน้ำอื่นหรือปั๊มน้ำขนาดเล็ก ก็จะต้องตรวจสอบว่าสามารถไล่อากาศออกจากห้องสูบได้มากพอที่จะเดินเครื่องปั๊มน้ำหรือไม่ การตรวจสอบอย่างอื่นซึ่งควรจะทำในขณะติดตั้งท่อ ก็คือ ความสะอาดของท่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่อดูด ทั้งนี้เพราะว่าขณะติดตั้งนั้นอาจจะมีเศษวัสดุหรือบางครั้งอาจจะเป็นเครื่องมือลืมทิ้งอยู่ภายในท่อ สิ่งแปลกปลอมเหล่านี้จะมีผลให้ใบพัดชำรุดหรือเสียหายอย่างร้ายแรงได้ง่ายมากขอขอบคุณ
: Booster-tech
 


อ่านบทความเรื่องอื่นๆ :

 

 

 
 Customer Service
Hotline of THAIVESTEC
 ความสำเร็จของท่าน คือความภาคภูมิใจของเรา Thaivestec

 
 
     
 
     รู้จัก Thaivestec      สินค้า      บริการ      ข่าวสาร-กิจกรรม      ติดต่อเรา
     - บริษัท Thaivestec      - ปั้มน้ำ เครื่องสูบน้ำ      - ให้คำปรึกษา-ออกแบบระบบ      - ข่าว Thaivestec      - ติดต่อ Thaivestec
     - วิสัยทัศน์ - พันธนกิจ      - พัดลมระบายอากาศ พัดลมอาคาร      - รับติดตั้งงานระบบ      - Promotion      - Follow on Social
     - ร่วมงานกับเรา      - มอเตอร์ไฟฟ้า      - บริการตรวจสอบระบบ (Maintenance)           THAIVESTEC on Facebook  THAIVESTEC on Twitter
     

  © สงวนสิทธิ์โดย บริษัท ไทยเวสเทค จำกัด