About Us

บริษัท ไทยเวสเทค จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจให้บริการสินค้าเกี่ยวกับระบบสุขาภิบาล ได้แก่   ปั๊มน้ำในระบบน้ำดี   ปั๊มน้ำในระบบบำบัดน้ำเสีย ปั๊มน้ำในระบบดับเพลิง ถังเก็บน้ำ และถังบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายอากาศ ได้แก่ พัดลมดูดอากาศและพัดลมอุตสาหกรรม อีกทั้งระบบไฟฟ้า ได้แก่ หัวล่อฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ตู้ไฟฟ้า MDB ตู้สวิทซ์บอร์ดทั้งแรงดันปานกลาง แรงดันต่ำ และตู้คอนโทรลทุกชนิดรวมถึงหลอดไฟ LED สำหรับอาคารสำนักงานขนาดย่อมจนถึงขนาดใหญ่ บ้านพักอาศัย คอนโด อาคารสำนักงาน ออฟฟิศ โรงงาน อาคารสูง อพาร์ทเมนต์ โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานต่างๆ

เพื่อให้การทำงานของผลิตภัณฑ์ของเรานั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถตอบสนองความต้องการ ทั้งในด้านการใช้งาน คุณภาพ การบริการและราคาที่เหมาะสม โดยมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้า

Mission

เป็นบริษัทชั้นนำในการให้บริการสินค้าเกี่ยวกับระบบสุขาภิบาล และระบบไฟฟ้าที่เป็นมาตรฐานระดับโลก

Vision

  1. นำเสนอสินค้าและบริการให้กับลูกค้า โดยตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้าเป็นหลัก
  2. มีธรรมาภิบาล ตอบแทนสังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
  3. ให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและเชี่ยวชาญในการปฎิบัติงานเป็นองค์กรแห่งการมีส่วนร่วม
 
 

สแกนเพื่อเข้าชม Company Profile