EBARA Centrifugal Pump Model CMA, CMB, CMC, CMD, CMR , CDA

EBARA Centrifugal Pump Model CMA, CMB, CMC, CMD, CMR , CDA

“ไทยเวสเทค” ตัวแทนจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำอีบาร่า หรือเอบาร่า  EBARA รุ่น  CMA, CMB, CMC, CMD, CMR เป็นเครื่องสูบน้ำแบบใบพัดเดี่ยว (Single Impeller Centrifugal Electric Pump) ผลิตจากเหล็กหล่อ (Cast Iron) ครอบคลุมงานสูบน้ำที่ต้องการปริมาณน้ำน้อยจนถึงสูบน้ำปริมาณน้ำมาก เหมาะสำหรับใช้ในที่พักอาศัย อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมขนาดเล็ก ระบบเพิ่มแรงดัน ระบบสปริงเกอร์ และระบบชลประทานแบบฉีดฝอย

รายละเอียดสินค้า

ปั๊มน้ำหอยโข่ง เรือนปั๊มเหล็กหล่อ สำหรับ Pressure Booster, ระบบการให้น้ำขนาดเล็ก งานเกษตรกรรม และ งานอุตสาหกรรม

– CMA 0.50M,CMA 0.50T,CMA 0.75M,CMA 0.75T,CMA 1.00M,CMA 1.00T,CMA 1.50M, CMA 1.50T,CMA 2.00M,CMA 2.00CMA 3.00T, CMB 0.75M,CMB 0.75T,CMB 1.00M, CMB 1.00T,CMB 1.50M, CMB 1.50,CMB 2.00M, CMB 2.00T,CMB 3.00T,CMB 4.00T,CMB 5.50T

ตารางแสดงรุ่น มีดังนี้

Ebara Pump รุ่น CMA ปั๊มน้ำหอยโข่งทั่วไป เหมาะกับการใช้งานในที่พักอาศัย , การบำบัดน้ำเสีย , ในสวน , ในงานล้างต่างๆ สามารถใช้ในระบบ Cooling Tower , สูบส่งน้ำทั่วไปหรือของเหลวที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนทำลายโลหะ

MODEL ขนาด
(เข้า x ออก)
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/นาที)
ส่งสูง
(เมตร)
แรงม้า
(HP)
ระบบไฟ
(V)
EBARA CMA 0.50 M
1″ x 1″ 20 – 90 10.5 – 20 0.5 2P 220V
EBARA CMA 0.75 M
1″ x 1″ 20 – 85 17.8 – 32 0.75 2P 220V
EBARA CMA 1.00 M
1″ x 1″ 20 – 100 25.5 – 34.5 1 2P 220V
EBARA CMA 1.50 M
1 1/4″ x 1″ 20 – 110 33 – 40.5 1.5 2P 220V
EBARA CMA 2.00 M
1 1/4″ x 1″ 20 – 120 38 – 47 2 2P 220V
EBARA CMA 0.50 T
1″ x 1″ 20 – 90 10.5 – 20 0.5 3P 380V
EBARA CMA 0.75 T
1″ x 1″ 20 – 85 17.8 – 32 0.75 3P 380V
EBARA CMA 1.00 T
1″ x 1″ 20 – 100 25.5 – 34.5 1 3P 380V
EBARA CMA 1.50 T
1 1/4″ x 1″ 20 – 110 33 – 40.5 1.5 3P 380V
EBARA CMA 2.00 T
1 1/4″ x 1″ 20 – 120 38 – 47 2 3P 380V
EBARA CMA 3.00 T
1 1/4″ x 1″ 20 – 140 41 – 53 3 3P 380V
EBARA CMA 0.50 M
1″ x 1″ 20 – 90 10.5 – 20 0.5 2P 220V
EBARA CMA 0.75 M
1″ x 1″ 20 – 85 17.8 – 32 0.75 2P 220V
EBARA CMA 1.00 M
1″ x 1″ 20 – 100 25.5 – 34.5 1 2P 220V
EBARA CMA 1.50 M
1 1/4″ x 1″ 20 – 110 33 – 40.5 1.5 2P 220V
EBARA CMA 2.00 M
1 1/4″ x 1″ 20 – 120 38 – 47 2 2P 220V
EBARA CMA 0.50 T
1″ x 1″ 20 – 90 10.5 – 20 0.5 3P 380V
EBARA CMA 0.75 T
1″ x 1″ 20 – 85 17.8 – 32 0.75 3P 380V
EBARA CMA 1.00 T
1″ x 1″ 20 – 100 25.5 – 34.5 1 3P 380V
EBARA CMA 1.50 T
1 1/4″ x 1″ 20 – 110 33 – 40.5 1.5 3P 380V
EBARA CMA 2.00 T
1 1/4″ x 1″ 20 – 120 38 – 47 2 3P 380V
EBARA CMA 3.00 T
1 1/4″ x 1″ 20 – 140 41 – 53 3 3P 380V

 

Ebara Pump รุ่น CMB ปริมาณน้ำปานกลาง แรงดันต่ำ ท่อ 2″

MODEL ขนาด
(เข้า x ออก)
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/นาที)
ส่งสูง
(เมตร)
แรงม้า
(HP)
ระบบไฟ
(V)
EBARA CMB 0.75 M
2″ x 1 1/4″ 100 – 250 9 – 14.2 0.75 2P 220V
EBARA CMB 1.00 M
2″ x 2″ 100 – 250 14 – 18A 1 2P 220V
EBARA CMB 1.50 M
2″ x 2″ 100 – 280 16 – 22.4 1.5 2P 220V
EBARA CMB 2.00 M
2″ x 2″ 100 – 280 21 – 28.7 2 2P 220V
EBARA CMB 0.75 T
2″ x 1 1/4″ 100 – 250 9 – 14.2 0.75 3P 380V
EBARA CMB 1.00 T
2″ x 2″ 100 – 250 14 – 18.4 1 3P 380V
EBARA CMB 1.50 T
2″ x 2″ 100 – 280 16 – 22A 1.5 3P 380V
EBARA CMB 2.00 T
2″ x 2″ 100 – 280 21 – 28.7 2 3P 380V
EBARA CMB 3.00 T
2″ x 2″ 100 – 280 27 – 34.5 3 3P 380V
EBARA CMB 4.00 T
2″ x 2″ 100 – 280 33.5 – 45 4 3P 380V
EBARA CMB 5.50 T
2″ x 2″ 100 – 280 43 – 54 5.5 3P 380V

 

Ebara Pump รุ่น CMC ปริมาณน้ำมาก แรงดันต่ำ ประหยัดไฟเหมาะกับบ้านพักอาศัย

MODEL ขนาด
(เข้า x ออก)
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/นาที)
ส่งสูง
(เมตร)
แรงม้า
(HP)
ระบบไฟ
(V)
EBARA CMC 0.75 M
2″ x 2″ 50 –  400 4 – 11.4 0.75 2P 220V
EBARA CMC 1.00 M
2″ x 2″ 50 – 450 5 – 13.5 1 2P 220V
EBARA CMC 0.75 T
2″ x 2″ 50 –  400 4 – 11.4 0.75 3P 380V
EBARA CMC 1.00 T
2″ x 2″ 50 – 450 5 – 13.5 1 3P 380V

 

Ebara Pump รุ่น CMD ปริมาณมาก แรงดันต่ำ ท่อ 3″

MODEL ขนาด
(เข้า x ออก)
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/นาที)
ส่งสูง
(เมตร)
แรงม้า
(HP)
ระบบไฟ
(V)
EBARA CMD 1.50 M
3″ x 3″ 300 – 900 4.5 – 10A 1.5 2P 220V
EBARA CMD 2.00 M
3″ x 3″ 300 – 950 6 – 12A 2 2P 220V
EBARA CMD 1.50 T
3″ x 3″ 300 – 900 4.5 – 10.4 1.5 3P 380V
EBARA CMD 2.00 T
3″ x 3″ 300 – 950 6 – 12A 2 3P 380V
EBARA CMD 3.00 T
3″ x 3″ 300 – 1000 8.5 – 15.4 3 3P 380V
EBARA CMD 4.00 T
3″ x 3″ 300 – 1100 10.4 – 17.8 4 3P 380V

 

Ebara Pump รุ่น CMR  ปั๊มน้ำหอยโข่งปริมาณน้ำปานกลาง แรงดันต่ำ

เหมาะกับการใช้งานในระบบน้ำในที่พักอาศัย , การสูบจ่ายของเหลวทั่วไปที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนในงานอุตสาหกรรมและงานสาธารณูปโภค , ใช้ในงานล้างต่าง ๆ , สามารถติดตั้งในระบบเครื่องจักรอุตสาหกรรม (ใบพัดแบบเปิด)

MODEL ขนาด
(เข้า x ออก)
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/นาที)
ส่งสูง
(เมตร)
แรงม้า
(HP)
ระบบไฟ
(V)
EBARA CMR 0.75 M
1 1/2″ x 1 1/2″ 50 – 250 6.3 -13.6 0.75 2P 220V
EBARA CMR 1.00 M
1 1/2″ x 1 1/2″ 50 – 275 8.7 -17.3 1 2P 220V
EBARA CMR 0.75 T
1 1/2″ x 1 1/2″ 50 – 250 6.3 -13.6 0.75 3P 380V
EBARA CMR 1.00 T
1 1/2″ x 1 1/2″ 50 – 275 8.7 -17.3 1 3P 380V

 

Ebara Pump รุ่น CDA ปั๊มน้ำหอยโข่ง 2 ใบพัด แรงส่งสูง

MODEL ขนาด
(เข้า x ออก)
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/นาที)
ส่งสูง
(เมตร)
แรงม้า
(HP)
ระบบไฟ
(V)
EBARA CDA 0.75 M
1″ x 1″ 20 – 85 17.8 – 32 0.75 2P 220V
EBARA CDA 1.00 M
1″ x 1″ 20 – 100 25.5 – 34.5 1 2P 220V
EBARA CDA 1.50 M
1 1/4″ x 1″ 20 – 110 33 – 40.5 1.5 2P 220V
EBARA CDA 2.00 M
1 1/4″ x 1″ 20 – 120 38 – 47 2 2P 220V
EBARA CDA 0.75 T
1″ x 1″ 20 – 85 17.8 – 32 0.75 3P 380V
EBARA CDA 1.00 T
1″ x 1″ 20 – 100 25.5 – 34.5 1 3P 380V
EBARA CDA 1.50 T
1 1/4″ x 1″ 20 – 110 33 – 40.5 1.5 3P 380V
EBARA CDA 2.00 T
1 1/4″ x 1″ 20 – 120 38 – 47 2 3P 380V
EBARA CDA 3.00 T
1 1/4″ x 1″ 20 – 140 41 – 53 3 3P 380V
EBARA CDA 4.00 T
1 1/2″ x 1 1/4″ 50 – 190 48 – 67 4 3P 380V
EBARA CDA 5.00 T
1 1/2″ x 1 1/4″ 50 – 210 54 – 76.5 5.5 3P 380V

 

 

ebara-model-cma-b-c-d.pdf

 

 

ทางบริษัทเรามีทีมงานพร้อมให้คำปรึกษา
หากลูกค้าสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย
ติดต่อ LINE@: @thaivestec หรือ thaivestec
TEL: 02-420-4430 หรือ 091-1204739
FAX: 02-420-4431
E-MAIL: support@thaivestec.com