Leo Pump

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำหอยโข่งแรงเหวี่ยง LEO ACm

 

Domestic – Centrifugal Pump

เครื่องสูบน้ำ LEO รุ่น ACm เป็นปั๊มน้ำแรงเหวี่ยง เหมาะสำหรับใช้กับภาคอุตสาหกรรม และน้ำประปาในเมือง ใช้เพิ่มแรงดันสำหรับอาคารสูง และงานดับเพลิง ชลประทานสวน ส่งถ่ายน้ำระยะทางไกล ระบายความร้อนและปรับอากาศ เพิ่มแรงดันในการหมุนเวียนน้ำร้อนและน้ำเย็น

 

เครื่องปั๊มน้ำ

– ตัวปั๊มเป็นเหล็กหล่อ และต้านการเกิดสนิมชนิดพิเศษ

– เพลา AISI 304

– อุณหภูมิของเหลวสูงสุด +40 ℃

– แรงดูดลึกสุด +8 เมตร

 

มอเตอร์

– อุปกรณ์ทำความร้อนภายในตัว สำหรับมอเตอร์เฟสเดียว

– ระดับฉนวน F

– ระดับการป้องกัน IPX4

– อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด +40℃

– มอเตอร์ IE 2 (เฟสสาม กำลังไฟฟ้า > 0.75kW, AC750C2 และ ยกเว้น AC750C4)

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำหอยโข่ง Domestic – Standard Centrifugal Pump LEO รุ่น XST 

 

คุณสมบัติ

– สูบน้ำถึง 220 m3/h

– ปริมาณความสูงถึง 95 เมตร

– อุณหภูมิของเหลว

– มาตรฐาน -10℃ ถึง 85 ℃

– แรงดันการทำงานสูงสุด 12 บาร์ (PN12)

– การหมุนทวนเข็มนาฬิกา หันหน้าเข้าทางดูดของปั๊ม

– ใบพัด : AISI304/HT200

– แมคานิคอล ซีล DIN 24960

– หล่อลื่นโดยการหมุนเวียนของเหลวภายในปั๊ม

 

มอเตอร์

– โครงสร้างปิด ระบายอากาศภายนอก

– ระดับฉนวน F

– ระดับป้องกัน IP54

– ประสิทธิภาพในการทำงาน CEI 2-3 (IEC 34.1)

– อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด +40℃

– ป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินอัตรา

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำหอยโข่ง สแตนเลส ชนิดหลายใบพัดแนวนอน LEO ECH / ECHS 

 

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ LEO รุ่น ECH / ECHS เป็นเครื่่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำหอยโข่ง สแตนเลส ชนิดหลายใบพัดแนวนอน (Horizontal Multistage Stainless Steel Centrifugal Pumps)

 

โครงสร้าง LEO รุ่น ECH

– เสื้อปั๊ม : ทำจากสเตนเลส 304

– โครงปั๊ม : ทำจาก Cast Iron

– ใบพัด : ทำจากสเตนเลส 304

– แกนเพลา : ทำจากสเตนเลส 304

– ซีล : Carbon/Ceramic

– มอเตอร์ : Class F / IP44

– การป้องกัน : Max. temp. : +40°C

 

การใช้งาน

– ระบบสูบจ่ายน้ำในงานอุตสาหกรรม อาคาร บ้านพักอาศัย ระบบปรับอากาศและงานเหมืองแร่

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มหอยโข่งสแตนเลส LEO AMS 

 

Commercial – Stainless Steel Centrifugal Pump

เครื่องสูบน้ำ LEO รุ่น AMS เป็นปั๊มหอยโข่งสแตนเลสสติล เหมาะสำหรับใช้กับน้ำประปา เพิ่มแรงดันน้ำภายในท่อ ปรับใช้กับงาน รดน้ำสวน ชลประทานผักเรือนกระจก ฟาร์มเพาะพันธุ์ปลา และ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้ยังเหมาะกับงานอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ การประปา และระบายน้ำภาควิสาหกิจ อาคารสูง ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ และ ระบบไหลเวียนความร้อนส่วนกลาง เป็นต้น

 

เครื่องปั๊มน้ำ:

– ตัวปั๊ม AISI 304

– เพลา AISI 304

– อุณหภูมิของเหลวสูงสุด +85 ℃

– ระดับความสูงถึง 1,000 เมตร

 

มอเตอร์:

– อุปกรณ์ป้องกันความร้อนในตัวสำหรับมอเตอร์เฟสเดียว

– ระดับฉนวน F

– ระดับการป้องกัน IPX4

– ระดับอุณหภูมิสูงสุด +40 ℃

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มหอยโข่งสแตนเลส LEO AMS 

 

Commercial Pump – Stainless Steel Vertical Multistage Pump

 

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำลีโอ LEO รุ่น LVR, LVS เป็นเครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำสแตนเลสแนวตั้งหลายใบพัด (LEO Stainless Steel Vertical Multistage Pump) เหมาะสำหรับน้ำประปา และ การสูบ/จ่ายน้ำสำหรับอาคารสูง กระบวนการกรองและการถ่ายโอนของน้ำประปาเพิ่มแรงดันในท่อหลัก ระบบล้างและทำความสะอาด หม้อไอน้ำ การไหลเวียนของน้ำหล่อเย็น ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบเสริมแรงดันน้ำ

ระบบ รีเวอร์ส ออสโมสิส หรือ RO. ระบบการกลั่น เครื่องสกัด สระว่ายน้ำ การชลประทานการเกษตร ชลประทานฉีดฝอย ชลประทานน้ำหยด อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ระบบดับเพลิง

 

เครื่องปั๊มน้ำ

น้ำที่ไม่ประกอบด้วยของแข็งขนาดเล็กหรือไฟเบอร์ ทั้งนี้ ของเหลวต้องไม่มีผลปฎิกริยาทางเคมี ซึ่งอาจสร้างความเสียหายภายในวัสดุของปั๊ม เมื่อความหนาแน่นและความหนืดของเหลว ภายในปั๊มสูงกว่าน้ำ มอเตอร์กินกำลังไฟฟ้าสูงเพื่อให้เครื่องทำงานได้

– อุณหภูมิของเหลว -20°C ~ +120°C

– อัตราการไหล 0.7 – 120 m³/h

– ค่าตัวกลาง pH 4 – 10

– อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด +40°C

– แรงดันสูงสุด 33 บาร์

– ระดับความสูงถึง 1,000 เมตร

 

มอเตอร์

– มอเตอร์ IE 2 หรือเลือกใช้ มอเตอร์ IE 3

– พัดลมระบายความร้อน

– ระดับการป้องกัน IP55

– แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน 50Hz 1X220V / 3X380V

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มท่อแนวตั้ง LEO LPP

 

Commercial Pump – Stainless Steel Vertical Multistage Pump

 

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำลีโอ LEO รุ่น LVR, LVS เป็นเครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำสแตนเลสแนวตั้งหลายใบพัด (LEO Stainless Steel Vertical Multistage Pump) เหมาะสำหรับน้ำประปา และ การสูบ/จ่ายน้ำสำหรับอาคารสูง กระบวนการกรองและการถ่ายโอนของน้ำประปาเพิ่มแรงดันในท่อหลัก ระบบล้างและทำความสะอาด หม้อไอน้ำ การไหลเวียนของน้ำหล่อเย็น ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบเสริมแรงดันน้ำ

ระบบ รีเวอร์ส ออสโมสิส หรือ RO. ระบบการกลั่น เครื่องสกัด สระว่ายน้ำ การชลประทานการเกษตร ชลประทานฉีดฝอย ชลประทานน้ำหยด อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ระบบดับเพลิง

 

เครื่องปั๊มน้ำ

น้ำที่ไม่ประกอบด้วยของแข็งขนาดเล็กหรือไฟเบอร์ ทั้งนี้ ของเหลวต้องไม่มีผลปฎิกริยาทางเคมี ซึ่งอาจสร้างความเสียหายภายในวัสดุของปั๊ม เมื่อความหนาแน่นและความหนืดของเหลว ภายในปั๊มสูงกว่าน้ำ มอเตอร์กินกำลังไฟฟ้าสูงเพื่อให้เครื่องทำงานได้

– อุณหภูมิของเหลว -20°C ~ +120°C

– อัตราการไหล 0.7 – 120 m³/h

– ค่าตัวกลาง pH 4 – 10

– อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด +40°C

– แรงดันสูงสุด 33 บาร์

– ระดับความสูงถึง 1,000 เมตร

 

มอเตอร์

– มอเตอร์ IE 2 หรือเลือกใช้ มอเตอร์ IE 3

– พัดลมระบายความร้อน

– ระดับการป้องกัน IP55

– แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน 50Hz 1X220V / 3X380V

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มหอยโข่งแบบเพลาลอยมอเตอร์แยกส่วน LEO LEN 

 

Commercial – Bare Shaft End Suction Centrifugal Pump

เครื่องสูบน้ำ LEO รุ่น LEN เป็นปั๊มหอยโข่งแบบเพลาลอยมอเตอร์แยกส่วน เหมาะสำหรับระบบน้ำประปาเพิ่มแรงดันสำหรับอาคารและเหมาะสำหรับพื้นที่ขาดแคลนน้ำ โรงงานอุตสาหกรรมอุปกรณ์ติดตั้งความเย็น และ เครื่องปรับอากาศ ใช้ในการสูบ/ส่งน้ำทั่วไป สำหรับกระบวนการอุตสาหกรรม ระบบอัคคีภัย

 

เครื่องปั๊มน้ำ

– ค่าของเหลวPh 4 – 10

– อุณหภูมิของเหลว 0 ℃- 90 ℃

– อัตรากำลัง 2.2 – 90 kW

– ปริมาณความสูง 70 เมตร

– ความดันสูงสุด 16 บาร์

– ระดับความสูง 1,000 เมตร

 

มอเตอร์

– ระดับฉนวน F

– ระดับการป้องกัน IP55

 

– มอเตอร์มาตรฐาน IE 2 หรือสามารถใช้มอเตอร์ IE 3

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มหอยโข่งแบบดูดท้าย LEO LEP 

 

Commercial – End Suction Centrifugal Pump (LEP)

เครื่องสูบน้ำ LEO รุ่น LEP เป็นปั๊มหอยโข่งแบบดูดท้าย ช่วยเพิ่มแรงดันระบบน้ำประปา ระบบความร้อนที่ใช้กับอาคารพาณิชย์และบริเวณพื้นที่ความร้อน กระบวนการอุตสาหกรรม สำหรับโรงงานทำความเย็น และเครื่องปรับอากาศ ส่งถ่ายน้ำโดยผ่านกระบวนการอุตสาหกรรม ทั้งยังสามารถใช้ในระบบดับเพลิงได้

 

เงื่อนไขการใช้งาน

– ลักษณะของปั๊มดีไซน์ตาม BS EN 733 / มาตรฐาน DIN 24255

– สื่อกลางลำเลียง ความหนืดต่ำ ไม่ไวไฟ ไม่ประกอบด้วยของเหลวที่ระเบิดง่าย อนุภาคของแข็ง หรือ ไฟเบอร์

– ความเร็ว 1450/2900 รอบต่อนาที 50 Hz 1750/3500 รอบต่อนาที 60 Hz

– อัตราการไหล 0.5 – 440 I/s

– ปริมาณแรงดัน 2 – 152 m

– อุณหภูมิของเหลวสูงสุด 105 ℃

– ค่าของเหลว pH 4 – 10

– ความดันสูงสุด 10 บาร์ หรือ 16 บาร์

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มหอยโข่งสแตนเลสใบพัดกึ่งเปิด LEO ABK

 

Commercial – Semi Open Impeller Stainless Steel Centrifugal Pump ABK

เครื่องสูบน้ำ LEO รุ่นนี้เป็นปั๊มหอยโข่งสแตนเลสใบพัดกึ่งเปิด เหมาะสำหรับโอนถ่ายตัวกลางของเหลวที่เจือปนสิ่งสกปรก เพื่อให้เข้าสู่ระบบการผลิตน้ำสะอาดให้ได้คุณภาพดี

 

เครื่องปั๊มน้ำ

– อุปกรณ์ป้องกันความร้อนในตัวเครื่อง มอเตอร์เฟสเดียว

– ระดับฉนวน F

– ระดับการป้องกัน IPX4

– อุณหภูมิสูงสุด + 40 ℃

 

มอเตอร์

– ตัวปั๊ม AISI 304

– เพลา AISI 304

– อุณหภูมิของเหลว -15 ℃ ~ +80℃

– ค่าของเหลว pH 5 – 9

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำอัตโนมัติแบบล่อน้ำ LEO APSm37AE 

 

Domestic – Automatic Self-priming Pump

เครื่องสูบน้ำ LEO รุ่น APSm37AE เป็นปั๊มน้ำอัตโนมัติแบบล่อน้ำ สามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำสะอาด หรือ ของเหลวอื่นๆที่คล้ายกับน้ำ ซึ่งมีคุณสมบัติทางฟิสิกส์ และทางเคมี เหมาะสำหรับน้ำประปาในครัวเรือนขนาดเล็ก ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก หรือ อุปกรณ์เสริม เป็นต้น

 

เครื่องปั๊มน้ำ

เครื่องปั๊มจะทำงานช้า 3 วินาที หลังจากเสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบ เพื่อป้องกันอันตรายจากประกายไฟ ในกรณีไม่มีน้ำอยู่ภายในตัวปั๊มเครื่องจะหยุดทำงานอัตโนมัติเป็นเวลา 6 นาที ทั้งนี้สวิตซ์อัตโนมัติยังใช้ควบคุมน้ำไหลช้า ถ้าปั๊มน้ำไม่ได้ถูกใช้งานเป็นระยะเวลานาน ควรคำนึงถึงความปลอดภัย

 

เครื่องปั๊มจะทำงานอัตโนมัติ 10 วินาที ทุกๆ 72 ชั่วโมง ซึ่งจะช่วยป้องกันการแข็งตัวในสภาวะอุณหภูมิต่ำโดยเริ่ม ทำงานอัตโนมัติและควบคุมการหยุดของปั๊ม อุณหภูมิน้ำควรอยู่ที่ 4℃ และ 60℃

 

จอภาพผลึกเหลว หรือ จอ LCD (LCD Liquid Crystal Display) ใช้ตั้งค่าแรงดันด้วยสวิตซ์เปิด-ปิด ในการควบคุมการทำงานของเครื่อง

 

มอเตอร์

– ตลับลูกปืน C&U

– มอเตอร์ลวดทองแดง

– ป้องกันความร้อนภายในตัวเครื่อง สำหรับมอเตอร์เฟสเดียว

– ระดับฉนวน F

– ระดับการป้องกัน IPX 4

– อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด +40℃

ปั๊มน้ำใบพัดเฟืองไม่ต้องล่อน้ำ LEO LKSm126

 

Domestic – Self-priming Peripheral Pump

เครื่องสูบน้ำ LEO รุ่น LKSm126 เป็นปั๊มน้ำใบพัดเฟืองไม่ต้องล่อน้ำ สามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำสะอาด เหมาะสำหรับน้ำประปาในครัวเรือนขนาดเล็ก ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก

 

เครื่องปั๊มน้ำ

– ป้องกันสนิมชนิดพิเศษ

– ใบพัดทองเหลือง

– เพลา AISI 304

– อุณหภูมิของเหลวสูงสุด +40 ℃

– แรงดูดลึกสุด +8 เมตร

 

มอเตอร์

– อุปกรณ์ป้องกันความร้อนภายใน

– ระดับฉนวน F

– ระดับการป้องกัน IPX 4

– อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด +40℃

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มเจ็ทสแตนเลส LEO AJm-S

 

Domestic – Stainless Steel Jet Pump

เครื่องสูบน้ำ LEO รุ่น AJm-S เป็นปั๊มเจ็ทสแตนเลส เหมาะสำหรับใช้สูบน้ำจากบ่อ ชลประทานฉีดฝอยในสวน เพิ่มแรงดันเสริมในการไหลเวียนของน้ำ ทั้งยังเป็นอุปกรณ์เสริมแรงดันน้ำ เป็นต้น

 

เครื่องปั๊มน้ำ

– ตัวปั๊มสแตนเลส ผ่านการป้องกันสนิมพิเศษ

– ใบพัดสแตนเลส

– เพลา AISI 304

– อุณหภูมิของเหลวสูงสุด +40 ℃

– แรงดูดลึกสุด +9 เมตร

 

มอเตอร์

– อุปกรณ์ป้องกันความร้อนในตัว สำหรับมอเตอร์เฟสเดียว

– ระดับฉนวน F

– ระดับการป้องกัน IPX4

– อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด +40 ℃

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มเจ็ทสำหรับบ่อน้ำลึก LEO AJDm

 

Domestic – AJDm Jet Pump for Deep Wells

เครื่องสูบน้ำ LEO รุ่น AJDm เป็นปั๊มน้ำเจ็ทส์สำหรับบ่อน้ำลึก ใช้ส่งน้ำสะอาด เหมาะสำหรับใช้สูบน้ำจากบ่อ ชลประทานฉีดฝอยในสวน เพิ่มแรงดันเสริมในการไหลเวียนของน้ำ เป็นต้น

 

เครื่องปั๊มน้ำ

– ตัวปั๊มเหล็กหล่อ และ ต้านการเกิดสนิมชนิดพิเศษ

– ใบพัดเป็นสแตนเลส

– เพลา AISI 304

– อุณหภูมิของเหลวสูงสุด +40℃

– แรงดูดลึกสุด +40 เมตร

 

มอเตอร์

– อุปกรณ์ป้องกันความร้อนในตัว สำหรับมอเตอร์เฟสเดียว

– ระดับฉนวน F

– ระดับการป้องกัน IPX4

– อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด +40 ℃

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มจุ่มดูดน้ำเสีย LEO WQ

 

Commercial – Submersible Sewage Pump

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ LEO รุ่น WQ เป็นปั๊มจุ่มดูดน้ำเสีย เหมาะสำหรับระบายน้ำเสียโรงงาน สถานที่ก่อสร้างรวมทั้งอาคารต่างๆ ระบบระบายน้ำโรงบำบัดน้ำเสียในเมือง ระบายน้ำที่อยู่อาศัย โครงการเทศบาล บ่อหมักก๊าซชีวภาพชนบทและการเกษตรชลประทาน

 

เครื่องปั๊มน้ำ

– อุณหภูมิของเหลวสูงสุด +40°C

– ค่าของเหลวpH 5 – 9

– ความหนาแน่นของเหลวมากสุด 1.2×103kg/m3

 

มอเตอร์

– ระดับฉนวน B

– ระดับการป้องกัน IP68

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มจุ่มดูดน้ำเสีย LEO SWP, SWE

 

Commercial – Submersible Sewage Pump

เครื่องสูบน้ำ LEO รุ่น SWP และ SWE เป็นปั๊มน้ำจุ่มสำหรับดูดน้ำเสีย เหมาะสำหรับระบายน้ำสิ่งปฏิกูลทางการเกษตร ระบายน้ำในอาคารและสถานที่ก่อสร้าง งานระบายน้ำเทศบาล ระบายน้ำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร หนังฟอก เยื่อกระดาษ ย้อมสีและการพิมพ์ เป็นต้น

 

ประสิทธิภาพการทำงานสูง ป้องกันการอุดตันโดยออกแบบใบพัดให้ตะกอนผ่านออกไปได้ การติดตั้งที่มีความยืดหยุ่นเข้ากับท่อส่งน้ำ รวมด้วยปั๊มเฟสเดียว เข้ากับกำลังมอเตอร์ < 1.1 kW

 

มอเตอร์

– ระดับฉนวน F

– ระดับการป้องกัน IPX8

– แมคคานิคอล ซีล แมคคานิคอล ซีลคู่ปิด

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มจุ่มสูบระบายน้ำ LEO KBZ

 

Commercial – Submersible Dewatering Pump

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ LEO รุ่น KBZ นี้เป็นปั๊มน้ำจุ่มสำหรับสูบระบายน้ำ เหมาะสำหรับ เหมืองแร่ เหมืองหิน แร่ถ่านหิน & ปูนซีเมนต์ เหมาะสำหรับใช้เป็นอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย คุณสมบัติใช้สูบน้ำทั่วไป

 

เครื่องปั๊มน้ำ:

– อุณหภูมิของเหลวสูงสุด + 40°C

– อัตราการไหลสูงสุด 60 m³/h

– ปริมาณความสูงถึง 57 เมตร

– กำลังแรง 1.5 kW (2 HP) ถึง 15 kW(20 HP)

– จุ่มน้ำลึกสูงสุด 25 เมตร

 

มอเตอร์:

– ระดับฉนวน B

– ระดับการป้องกัน IP68

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มจุ่มดูดน้ำเสียสแตนเลส LEO XSP

 

Domestic – Stainless Steel Submersible Sawage

เครื่องสูบน้ำ LEO รุ่น XSP เป็นปั๊มจุ่มดูดน้ำเสียสแตนเลส เหมาะสำหรับใช้งานบำบัดน้ำเสียในโรงงาน สถานที่ก่อสร้างและเครื่องอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ ระบบระบายน้ำใช้ในงานบำบัดน้ำเสีย สถานีระบายน้ำเขตที่พักอาศัย โครงการเทศบาล บ่อหมักก๊าซชีวภาพและเขตชลประทานในชนบท

 

คุณสมบัติเครื่องปั๊มน้ำ

– อุณหภูมิของเหลวสูงสุด +40℃

– ค่า Ph ของเหลว 4 – 10

– มวลความหนืดของเหลว 7×10-7 ̴ 23×10-6m2/s

– ความหนาแน่นของเหลวสูงสุด 1.2x103kg/m3

 

คุณสมบัติมอเตอร์

– อุปกรณ์ป้องกันความร้อนในตัว

– สแตนเลสทั้งหมด

– ระดับฉนวน B

– ระดับการป้องกัน IP68

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำจุ่มที่ใช้ในสวน LEO KXS , LKS

 

Domestic – Garden Submersible Pump

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ LEO รุ่น XKS-750P, LKS-404P, XKS-400SW นี้เหมาะสำหรับใช้จุ่มเพื่อสูบน้ำจากบ่อหรือสระว่ายน้ำ และระบายน้ำจากฐานอาคาร

 

คุณสมบัติ

– ตัวปั๊มพลาสติกชนิดพิเศษ

– สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติเพื่อใช้ในการติดเครื่องและดับเครื่อง

– อุณหภูมิของเหลวสูงสุด +35℃

– ระดับความลึกของการจุ่มสูงสุด 7 เมตร

 

มอเตอร์

– มอเตอร์ลวดอลูมิเนียม

– อุปกรณ์ป้องกันความร้อนในตัวเครื่อง

– ระดับฉนวน F

– ระดับการป้องกัน IPX8

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำเจ็ทใช้ในสวน LEO LKJ

 

Domestic – Garden Jet Pump

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ LEO รุ่น LKJ-601S, LKJ-601P เหมาะสำหรับน้ำประปา และระบายน้ำเพื่อการชลประทานสวน การเพาะปลูกพืชแบบเรือนกระจก ทั้งยังใช้เพาะพันธุ์ปลาและเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้เครื่องปั๊มน้ำชนิดนี้สามารถใช้จ่ายน้ำประปา ในครัวเรือนอัตโนมัติ อาทิเช่น สูบน้ำจากบ่อลึกเพิ่มแรงดันการไหลของน้ำ เป็นต้น

 

คุณสมบัติ

– ดีไซน์ที่เหมาะกับการใช้งานซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

– อุณหภูมิของเหลวสูงสุด +35℃

– ปริมาณการดูดสูงสุด +8 เมตร

 

มอเตอร์

– อุปกรณ์ป้องกันความร้อนในตัวเครื่อง

– ระดับฉนวน F

– ระดับการป้องกัน IPX4

– อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด +40℃

ทางบริษัทเรามีทีมงานพร้อมให้คำปรึกษา
หากลูกค้าสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย
ติดต่อ LINE@: @thaivestec หรือ thaivestec
TEL: 02-420-4430 หรือ 091-1204739
FAX: 02-420-4431
E-MAIL: support@thaivestec.com