PACKAGED BOOSTER PUMP SET

PACKAGED BOOSTER PUMP SET

“ไทยเวสเทค” จัดจำหน่ายชุดปั๊มน้ำสำหรับระบบเพิ่มแรงดัน / เครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน  PACKAGED BOOSTER PUMP SET

หรือในบ้านเราเรียกว่า บูสเตอร์ปั๊ม  (Booster Pumps) ใช้ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบนอนหรือแบบตั้ง สำหรับระบบเพิ่มแรงดัน รวมถึงงานส่งน้ำ สำหรับอาคารสูงสามารถใช้ได้ทั้งน้ำร้อน และน้ำเย็น

หลักในการทำงานของระบบ Booster Pump  คือ

 • ระบบบูสเตอร์ปั๊มที่นิยมใช้กันจะเป็นแบบทำงานสลับและเสริมช่วย (Alternate/Parallel) ซึ่งประกอบด้วย ปั๊มน้ำจำนวน 2 ตัว สลับกันทำงานและจะเสริมช่วยอีกตัวเมื่อมีการใช้น้ำมากขึ้น
 • การรักษาแรงดันภายในระบบ ให้มีความคงที่สมํ่าเสมอ โดยอาศัยการทำงานของสวิตช์แรงดัน (Pressure Switch) เป็นตัวตัดต่อการทำงาน  เมื่อมีการเปิดใช้น้ำในระบบ ระดับแรงดันจะค่อย ๆ ลดลงเรื่อย ๆ จนถึงค่าที่ตั้งไว้ Pressure switch จะสั่งให้ระบบจ่ายไฟให้มอเตอร์ทำงานจ่ายน้ำเข้าสู่ระบบ ระดับแรงดันน้ำจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นจนถึงค่าที่กำหนด สวิตช์แรงดันก็จะสั่งให้ระบบหยุดจ่ายไฟ แต่ในกรณีที่มีการใช้น้ำมากจนปั้มตัวที่หนึ่งทำงานไม่ทัน ทำให้ระดับแรงดันตกลง หรือไม่เพิ่มขึ้น ตู้ควบคุมปั๊มน้ำก็จะสั่งให้ปั้มอีกตัวทำงานเสริม (ในกรณีที่เป็นชุดบูสเตอร์ที่มีปั้มสองตัวขึ้นไป) จนค่าแรงดันน้ำในระบบเพิ่มขึ้นและคงที่ปั๊มจึงจะหยุดการทำงาน
 • การเพิ่มแรงดันน้ำในระบบโดยบูสเตอร์ปั้มนั้น จำเป็นต้องอาศัยถังแรงดันไดอะแฟรม ( Pressure Diaphragm Tank ) เข้ามาช่วยในระบบเพื่อหน่วงการทำงานของปั้ม ช่วยรับแรงกดและแรงกระแทกของน้ำในระบบขณะที่ปั้มหยุดหรือเริ่มทำงาน

หลักการทำงานของ Booster Pump

เมื่อมีการเปิดใช้น้ำในระบบ ระดับแรงดันจะค่อยๆ ลดลงเรื่อยๆ จนถึงค่าที่ตั้งไว้ สวิตช์แรงดัน (Pressure switch) จะสั่งให้ระบบจ่ายไฟให้มอเตอร์ทำงานจ่ายน้ำเข้าสู่ระบบ ระดับแรงดันน้ำจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นจนถึงค่าที่กำหนดสวิตช์แรงดันก็จะสั่งให้ระบบหยุดจ่ายไฟ แต่ในกรณีที่มีการใช้น้ำมากจนปั้มตัวที่หนึ่งทำงานไม่ทันทำให้ระดับแรงดันตกลงหรือไม่เพิ่มขึ้น ตู้ควบคุมปั้มน้ำก็จะสั่งให้ปั้มอีกตัวทำงานเสริม (ในกรณีที่เป็นชุดบูสเตอร์ที่มีปั้มสองตัวขึ้นไป) จนค่าแรงดันน้ำในระบบเพิ่มขึ้นและคงที่ปั้มจึงจะหยุดการทำงาน

การเพิ่มแรงดันน้ำในระบบโดยบูสเตอร์ปั้มนั้น จำเป็นต้องอาศัยถังแรงดันไดอะแฟรม ( Pressure Diaphragm Tank ) เข้ามาช่วยในระบบเพื่อหน่วงการทำงานของปั้ม ช่วยรับแรงกดและแรงกระแทกของน้ำในระบบขณะที่ปั้มหยุดหรือเริ่มทำงาน

ส่วนประกอบ Booster pump หลัก ๆ มีดังนี้

 1. ปั๊มน้ำ (Water pump) ดูรายละเอียด >>Click<<
 2. เช็ควาล์ว (Quick closing check valve)
 3. วาล์วปิด/ เปิด (Gate valve)
 4. ท่อร่วมทางจ่าย (Discharge header)
 5. ถังไดอะแฟรม (Pressure diaphragm tank)
 6. ตู้คอนโทรล (Control panel)
 7. สวิทซ์แรงดัน (Pressure switch)
 8. ข้อต่อยืดหยุ่นได้ (Flexible connection)
 9. วาล์วพิเศษ (Special check valve)
 10. เกจที่ท่อทางจ่าย (Pressure gauge)
 11. โครงฐานเหล็ก (Common base)