PACKAGED TRANSFER PUMP

PACKAGED TRANSFER PUMP

“ไทยเวสเทค” จัดจำหน่าย ปั๊มน้ำทรานเฟอร์ / เครื่องสูบน้ำทรานเฟอร์ (Transfer Pump)  คือ รับ-ส่ง น้ำจากต้นทางไปยังปลายทางหรือ จากบ่อด้านล่างส่งไปบ่อด้านบน นิยมใช้กันมาก ในอพาร์ทเม้นท์ แมนชั่นหรืออาคารตึกสูง คอนโดมิเนียม  หลักการทำงานของระบบปั๊มน้ำทรานเฟอร์ คือ การเติมน้ำจากต้นทางไปปลายทางอาศัยความต่างระดับของระดับน้ำนำมาควบคุมการทำงานโดยใช้ก้านอิเล็คโตด (Electrode) ซึ่งรับสัญญาณโดย Floatless Level Relay หรือจะใช้ลูกลอยแทนการควบคุมด้วย Floatless Level Relay ก็ได้ ระบบปั๊มน้ำทรานเฟอร์เป็นการควบคุมใช้ปั๊มเพียงตัวเดียว หรือ 2 ตัวก็ได้ แต่คอนโทรล 2 ปั๊มต้องมีฟังก์ชันการสลับการทำงานของปั๊มน้ำด้วย

ลักษณะเด่นของ PACKAGED TRANSFER PUMP SET

  1. สามารถนำไปติดตั้งเข้ากับท่อจ่ายน้ำขึ้นอาคารได้เลย
  2. ลดเวลาในการติดตั้งอุปกรณ์
  3. ไม่ต้องเดินสายไฟจากตู้ควบคุมไปยังตู้ปั๊มน้ำ