Tsurumi – U / UZ Series Vortex Impeller

Tsurumi – U / UZ Series Vortex Impeller

“ไทยเวสเทค” ตัวแทนจำหน่ายเครื่องสูบน้ำเสีย ปั๊มน้ำไดโว่ ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ สำหรับน้ำเสียซูริมิ  TSURUMI

เครื่องสูบน้ำเสีย / เครื่องสูบน้ำทิ้ง / ปั๊มสูบน้ำเสีย

TSURUMI  U Series  และ   UZ Series 

Vortex Impeller

ปั๊มแช่   U Series เป็นแบบใบพัด  Vortex ที่ให้กำลังโดยมอเตอร์แบบสองขั้ว ใบพัดจะก่อให้เกิดการไหลแบบวน
ซึ่งจะช่วยให้ตะกอนและวัสดุที่มีลักษณะเป็นเส้นสามารถสูบผ่านออกไปโดยสัมผัสกับใบพัดน้อยที่สุด
ปั๊มน้ำชนิดนี้จะช่วยให้สามารถทำงานโดยปราศจากปัญหาในงานสูบน้ำโสโครก

 

Model Discharge Motor
Bore Output
Standard Automatic Auto- mm kW
Alternation
40U2.25S 40UA2.25S 40UW2.25S 40 0.25
40U2.25 40UA2.25 40UW2.25 40 0.25
50U2.4S 50UA2.4S 50UW2.4S 50 0.4
50U2.4 50UA2.4 50UW2.4 50 0.4
50U2.75 50UA2.75 50UW2.75 50 0.75
50U21.5 50UA21.5 50UW21.5 50 1.5
80U2.75 80UA2.75 80UW2.75 80 0.75
80U21.5 80UA21.5 80UW2.75 80 1.5
80U22.2 80UA22.2 80UW2.75 80 2.2
80U23.7 80UA23.7 80UW2.75 80 3.7
ปั๊มแช่   UZ Series เป็นแบบใบพัด  Vortex ที่ให้กำลังโดยมอเตอร์แบบสี่ขั้ว มีช่อง  passage
ให้ตะกอนซึ่งมีขนาดใหญ่เท่ากับท่อที่ปล่อยออกได้ และมีความสามารถในการจัดการกับตะกอนดีที่สุด
ปั๊มน้ำชนิดนี้จะช่วยให้สามารถทำงานโดยปราศจากปัญหาในการสูบน้ำโสโครก
Model Discharge Motor
Bore Output
Standard Automatic Auto- mm kW
Alternation
50UZ41.5 50UZA41.5 50UZW41.5 50 1.5
80UZ41.5 80UZA41.5 80UZW41.5 80 1.5
80UZ42.2 80UZA42.2 80UZW42.2 80 2.2
80UZ43.7 80UZA43.7 80UZA43.7 80 3.7
80UZ45.5 80 5.5
80UZ47.5 80 7.5
80UZ411 80 11
100UZ43.7 100UZA43.7 100UZW43.7 100 3.7
100UZ45.5 100 5.5
100UZ47.5 100 7.5
100UZ411 100 11

 

TSURUMI-U-UZ-Series.PDF

 

 

ทางบริษัทเรามีทีมงานพร้อมให้คำปรึกษา
หากลูกค้าสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย
ติดต่อ LINE@: @thaivestec หรือ thaivestec
TEL: 02-420-4430 หรือ 091-1204739
FAX: 02-420-4431
E-MAIL: support@thaivestec.com